GlobalHRU blog

#HRUBratislava – Employee Engagement

Posted by Aki Kakko on Jan 2, 2017 9:23:48 PM

#HRUBratislava : Ako naštartovať angažovanosť zamestnancov?

Videli ste v poslednej dobe vašich zamestnancov urobiť niečo nad rámec svojich povinností? Pristupujú k firme, akoby bola ich vlastná? Ak ste si odpovedali NIE, mali by ste sa zamerať na zvýšenie angažovanosti svojich zamestnancov. Ako vytvoriť podmienky, v ktorých zamestnanci prinášajú do firmy viac svojho potenciálu a schopností, predstavila medzinárodná nekonferencia #HRUBratislava, ktorá sa konala 13. apríla 2016 v konferenčnom centre spoločnosti KPMG.

HRUBratislava4-1-1024x777.jpg

Nekonferencia nie je preklep, ale inovatívny formát stretnutia, ktorého zámerom je dosiahnuť uvoľnenú atmosféru, odbúrať počiatočnú ostýchavosť účastníkov a vytvoriť prostredie slobodného zdieľania nápadov a myšlienok. Stretnutie sa venovalo veľmi populárnej téme posledných rokov – „Angažovanosť zamestnancov“. Keď hovoríme o angažovanosti, na mysli máme taký prístup k práci, kedy zamestnanci  chcú zo seba vydať to najlepšie. Sú oddaní organizačným hodnotám a cieľom a sú tiež motivovaní prispieť svojim dielom k úspechu celej firmy.  Ako nájsť tie vhodné stratégie, ktoré podporia angažované správanie? Neexistuje jedna univerzálna cesta alebo overené odporúčanie. Nekonferencia #HRUBratislava však ponúkla skutočne širokú paletu pohľadov z praxe, kde si každý účastník prišiel na svoje.


Načúvať, komunikovať a nechať rozhodnúť

Či už zamestnávatelia alebo zamestnanci, malé spoločnosti alebo veľké, všetci vieme, že súčasná dynamika globálneho trhu prináša množstvo príležitostí, ale aj rovnako veľa rizík. Najmä keď hovoríme o rýchlom raste menších a stredných spoločností. Ako v podobnej situácii nestratiť angažovanosť zamestnancov, nás inšpiroval Dušan Antoš, (CFO – JUMP Soft). „V malých spoločnostiach sa dnes prenecháva zamestnancom čoraz viac kompetencií. Je dôležité zahrnúť zamestnancov do rozhodovania, transparentne s nimi komunikovať a zdieľať informácie,“ vysvetlil D. Antoš. Medzi zamestnancami je potrebné identifikovať kľúčových ľudí, ambasádorov lojality a angažovanosti.  Ak ich nájdeme, eliminujeme riziko, že sa nám moc personálu vymkne z rúk. Angažovaný zamestnanec koná s charakterom a férovo.

Ryba smrdí od hlavy

Ako reagovať na zistenie, že vaši zamestnanci neradi chodia do práce, strácate klientov a rastie fluktuácia? Úspešnú prípadovú štúdiu predstavil Peter Žipaj (Sodexo), ktorý ilustroval ako sú angažovaní zamestnanci skutočne dôležití najmä v situáciách krízy. Ryba smrdí od hlavy, rovnako aj angažovanosť začína vo vedení, o čom svedčí aj fotodokumentácia z terénu, kde sa manažment zapojil do bežných činností rádových zamestnancov a dokázal svoj záujem o nich.  Sledovať ich prácu a načúvať nápadom priamo v kuchyni, sklade či pri pulte znamená – byť jedným z nich. „Zamestnanci nazbierajú odvahu, ak vedia, na koho sa môžu vždy obrátiť a že v rukách majú moc, pretože ich nápady sa realizujú. Keď vidíte, ako preberajú zodpovednosť a zistíte, že miera angažovanosti sa z kritických 37% zvýšila na 78% viete, že ste odviedli kus dobrej práce,“ uviedol Žipaj.

Súťaživí startupisti

Či už hovoríme o veľkej korporácii alebo práve založenom startupe, každá z týchto štruktúr má svoje pozitíva. Rozdielny pohľad na angažovanosť medzi nimi posudzovali Lygia Fullbrook a Milan Gajdoš (KPMG). V korporácii sú jasne definované pravidlá, procesy a  zabehnutý systém, zatiaľ čo startup čelí inovácii a neistote. Startup definuje kultúra vysokej angažovanosti. Tá je typická najmä pre súčasnú mladú Generáciu Y, ktorá startup obľubuje. Ak vezmeme do úvahy, že v roku 2025 táto generácia presiahne až 75% pracujúcich, predpokladáme, že vnútorná motivácia a súťaživosť týchto ľudí vnesú startupovú kultúru aj do zabehnutých systémov korporátu.

HRUBrav.jpg

Najcennejším kapitálom firiem v akejkoľvek štruktúre, sú teda angažovaní zamestnanci. Počúvajme ich, komunikujme  a  jednajme s nimi férovo a vráti sa nám to v  podobe nadšenia, odovzdania sa, ponorenia sa do práce a prinášania inovácií v malej aj vo veľkej firme, v startupe či korporácii.

Looking forward to meet you at the next #HRUBratislava which will happen on April 7th, 2017! Follow the updates in our website!

Leave your comment

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

HRUBANNER1-01.jpg